Гоорин Даш

Гоорин Даш

Засагт ханы долоон хөх чонын нэг Гоорин Даш. Ер Гоорин барилдаж, дуулж шалихгүй ч найр наадам, наргиа тоглоомонд дуртай, найрын дэргэдүүр буулгүй гарч тэсдэггүй байж. Түүнээсээ болоод баригдаж баларч явсан нь нэг бус.
Гоорин Даш

Гоорин Даш

Засагт ханы долоон хөх чонын нэг Гоорин Даш. Ер Гоорин барилдаж, дуулж шалихгүй ч найр наадам,

`